Beplanting voor de stedelijke ruimte

Het groenassortiment is groot, waardoor je veel kan bedenken. Bij het opstellen van beplantingsplannen blijven we kritisch denken, bewust van de kosten en het toekomstige onderhoud.

Ons streven is om binnen de plannen een meerwaarde te bieden voor de biodiversiteit door voedselaanbod en broed- en overwinteringsplaatsen te realiseren voor de fauna. Uiteraard verliezen we hierbij de beleving niet uit het oog. Binnen de plannen zijn veelal bewoners prima te betrekken en geeft een A3-beheerplan hen handvaten voor het beheer.