Broedvogelcheck

Het onderzoeken van de aanwezigheid van broedgevallen

Ruimte voor Advies adviseert vaak om de werkzaameheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Op deze manier worden zo min mogelijk broedvogels verstoord. Door verstoring door trilling en geluid kunnen vogels kun nesten verlaten. Dit zorgt ervoor dat de eieren niet op temperatuur blijven of dat jongen geen voedsel meer krijgen en uiteindelijk sterven.

Wanneer er toch in het broedseizoen gewerkt moet worden is vaak een broedvogelcheck vereist. Een broedvogelcheck is een locatiebezoek vlak voor de uitvoering van de werkzaamheden waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van broedvogels. Broedgevallen worden op verschillende manieren waargenomen; een bezet nest, het aanvliegen met nestmateriaal, het aanvliegen met voedsel en het zingen van vogels. De bevindingen worden vervolgens gerapporteert en naar de opdrachtgever verzonden.

Wanneer een broedgeval aanwezig is kunnen de werkzaamheden worden uitgestelt tot de jongen het nest verlaten hebben. Hou hier rekening mee tijdens de planning van uw project en plan uw project, indien mogelijk, buiten het broedseizoen.