Faunavoorzieningen

Het creeëren van faunavoorzieningen

Wanneer ontheffing aanvraag vereist is dienen er permanente en tijdelijke voorzieningen gecreeërd te worden zodat de verblijfplaatsen die worden vernietigd gecompenseerd worden. Soms is dit heel eenvoudig te realiseren door dakbeschot met een pannendak, soms is dit wat ingewikkelder. In samenwerking met woonstichting Triada ontwikkelde Ruimte voor Advies gevelbetimmering die als verblijfplaatsen voor gierzwaluwen kunnen worden gebruikt, en met succes! Het jaar na de realisatie werden de voorzieningen gebruikt door gierzwaluwen. Niet alleen voor gierzwaluwen maar ook voor vleermuizen zijn in samenwerking met Triada gevelbetimmering aan huizen geplaats die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen.

Soms dient er een tijdelijke verblijfplaats te worden aangeboden voor vleermuizen of huismussen. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van nestkasten. Ruimte voor Advies biedt de mogelijkheid aan om de nestkasten aan te leveren en op te hangen op de juiste manier in de juiste richting. Op deze manier voldoet u aan de eisen voor de ontheffingsaanvraag en hebben de kasten de meeste kans op slagen.