Gierzwaluwonderzoek

Het uitvoeren van gierzwaluwonderzoek

Het nest van de gierzwaluw is jaarrond beschermd. Bij dakrenovaties in het stedelijke gebied kunnen verblijfplaatsen van gierzwaluwen vernietigd of verstoord worden. Wanneer dit het geval is wordt de Wet natuurbescherming overtreden. Om aan te tonen of gierzwaluwen daadwerkelijk gebruik maken van een woning is nader onderzoek naar gierzwaluwen noodzakelijk.

Ruimte voor Advies voert jaarlijks veel gierzwaluw onderzoeken uit voor woonstichting Triada. Het gierzwaluwonderzoek kan alleen in het broedseizoen van de vogels, van 15 maart tot 15 juli. Bij dit onderzoek wordt gelet om invliegende exemplaren. De gierzwaluwen vliegen rond zonsondergang in de woningen om de nacht door te komen en hun jongen te voeren. De gierzwaluwen zijn vaak gevestigd onder de daken van de woningen en vliegen in via de kopgevels.

Wanneer gierzwaluwen aanwezig zijn dient ontheffing te worden aangevraagd en een activiteitenplan te worden opgesteld. Wanneer de daken na de uitvoering van de renovatie ongeschikt worden voor gierzwaluwen dient een alternatief te worden gecreeërd. Ruimte voor Advies helpt u daar graag bij! Kijk op de pagina van de fauna voorzieningen voor meer informatie of neem contact met ons op.