Hans Booij, 1966


Opleidingen en Cursussen
RMTuS, aanleg en onderhoud, Utrecht
Groenvoorzieningen, Landschapsverzorging en Recreatie, Utrecht
Cursus ontwerp en beplanting , RHSTL te Boskoop
Cursus erkend praktijkopleider I, Vollt
Opleiding Inrichten Openbaar Groen, Larenstein te Velp
Diverse cursussen via stichting CROW en Cursuscentrum Cambium
Voorzitter van de Groenstudieclub Middennederland

Lidmaatschappen

Voorzitter van de Groenstudieclub Middennederland

Gierzwaluwbescherming Nederland

Nederlandse Dendrologische Vereniging

 


Hans Booij 

Na twaalf jaar praktische ervaring te hebben op gedaan bij een middelgroot hoveniersbedrijf (zowel de particuliere als de markt voor de semi-overheid) heeft Hans Booij deze toegepast bij een ingenieursburo. Een tiental jaren heeft hij hier gewerkt (deels als werknemer deels als compagnon) aan het opstellen van beplantingsplannen voor instellingen en openbaar groen en het ontwerpen van speeltuinen. Hierbij werd tevens ervaring opgedaan met het begeleiden van grote groene openbare werken

Vanaf eind 2009 is Hans gestart met Ruimte voor Advies en samen met Rene Harleman hebben zij een team om zich heen verzameld en aan fraaie projecten gewerkt voor diverse opdrachtgevers.

Naast het aansturen van de diverse projecten binnen Ruimte voor Advies, plannen bedenken om de groene openbare ruimte anders in te richten en het initiëren van projecten is Hans nauw betrokken bij diverse participatie projecten.

Rode draad door Ruimte voor Advies is samen onze openbare ruimte anders in te richten, zie onze visie www.groenbeheer2punt0.nl en wat wij hiermee voor u kunnen betekenen.

Projecten (enkele voorbeelden)

Woonwijk Groevenbeek Noord te Ermelo (beplantingsplan)

Woonwijk Corlaer en De Bogen te Nijkerk (realiseren van visie en uitwerking in beplantingsplan)

 Wildlands Adventure Zoo Emmen (beplantingsontwerpen, groen-visie, begeleiding uitwerking)

Gemeente Utrecht, Harderwijk, Leidschendam-Voorburg (tekenwerk-beplantingsplan- werkomschrijving voor groenrenovatie in woonwijken)

Park ’t Loo gemeente Leidschendam-Voorburg  (gethematiseerd beplantingsplan park ca. 20 ha)

Participatie projecten (enkele voorbeelden) 

Park Hofrust, gemeente Rijswijk  (met bewoners een monumentaal park gerenoveerd)

Gemeente Utrecht  (met bewoners wordt bekeken hoe hun ingestuurde wens kan worden gerealiseerd. Overleg, ontwerp-tekenwerk, advies, raming, budgetbewaking, communicatie. Budget varierend van € 1. 500,00 tot € 175.000,00)

Rijksvastgoed, Wildlands Adventure Zoo Emmen, gemeente Alkmaar, Leidschendam-Voorburg, Utrecht (toezicht op 'groene' en civieltechnische werkzaamheden in diverse parken, defensieterreinen en woonwijken. Uitvoeringsbudgeten variërend van € 1 ton tot € 2 miljoen))

Gemeente Utrecht , (begeleiden van toezichtwerkzaamheden bij realiseren van met name grote bloemenweide met in het veld secuur afgestemde cultuurtechnische werkzaamheden)