Jonne Mossink, 1982


Opleidingen en cursussen

BSc en MSc Biologie – specialisatie Ecologie, Wageningen University & Research

Cursus Wet natuurbescherming, Geoplan te Utrecht.

Cursus vrijwilliger afhandeling vleermuismelden, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Diverse cursussen soorten- en gebiedskennis IVN & KNNV Apeldoorn

Lidmaatschappen

Vleermuiswerkgroep Gelderland

Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (bestuurslid)

RAVON

IVN Apeldoorn


Jonne Mossink 

Jonne Mossink heeft biologie met specialisatie ecologie gestudeerd aan de Wageningen University en is in 2013 bij Ruimte voor Advies als ecoloog in dienst getreden. Een aangeboren brede interesse voor natuur en mens sluit perfect aan bij deze baan. Met name de soortgroepen vogels, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren inclusief vleermuizen genieten zijn aandacht.

Een groot deel van zijn werkzaamheden bestaat uit het inventariseren en adviseren in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het zoeken (en vinden) van bevredigende oplossingen voor zowel initiatiefnemer als natuur staat hierbij centraal. Veel projecten vallen onder de noemer ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’, zoals dakrenovaties, sloop, nieuwbouw, bestemmingsplanwijzigingen en infrastructurele werken. Hierbij worden vaak beschermde soorten als vleermuizen, huismus, gierzwaluw en uilen aangetroffen, en in het bijzonder op deze soorten heeft Jonne zich daarom gespecialiseerd.

Naast het werk voor Ruimte voor Advies is Jonne actief als bestuurslid van de Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom en vrijwilliger voor het afhandelen van vleermuismeldingenin de regio Epe-Heerde.


Projecten (enkele voorbeelden)

Rijkswaterstaat soortgerichte inventarisaties uitbreiding Sluiscomplex Eefde

Sloop verzorgingstehuis Nieuwenhof Voorst (vleermuisonderzoek en ecologische begeleiding)

Gemeente Leidschendam-Voorburg (actualisatie doelsoorten maai- en slootbestek)

Gemeente Heerde: ecologisch onderzoek en advies project “Rivierfront Veessen”

Inventarisaties vleermuizen en broedvogels en begeleiden ontheffingsaanvragen voor Woonstichting Triada

Waterschap Vallei en Veluwe: broedvogelinventarisatie Wilpsche Klei

Wilsum: Effectenonderzoek en vergunningaanvraag Nb-wet voor projecten in het kader van “Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Ijsseldelta”

Natuurtoets herontwikkelingslocatie centrum Vaassen

Gemeente Utrecht quickscans straatbomen t.b.v. kapwerkzaamheden

Diverse quickscans agrische bedrijven i.h.k.v. bestemmingsplanwijzigingen en sloop