Koen Wegerif, 1996


Opleidingen en Cursussen

BSc Milieukunde met specialisatie Toegepaste Ecologie te Larenstein Leeuwarden

Minor B0s-en Natuurbeheer te Larenstein Velp

ESRI ArcGIS Desktop certificaat

ESRI Building Model for GIS Analysis Using ArcGIS certificaat

Koen Wegerif

Koen Wegerif is een student Milieukunde die na zijn stageperiode bij Ruimte voor Advies is gebleven en het nodige GIS en inventarisatie werk opzich neemt. Door zijn vaardigheid met computerprogramma's is hij van waarde voor Ruimte voor Advies. Zo werkt hij gemakkelijk met GIS, in GIS worden de A3 beheersplannen ingetekend en wordt al het kaartwerk van Ruimte voor Advies uitgevoerd. Door zijn kennis in ecologie en natuur helpt hij mee met verschillende projecten en adviseert hij waar nodig/kan.  

Koen zijn passie voor natuur zorgt voor een leergierige en enthousiaste houding. Zijn doel is om binnen en rondom het bedrijf zo veel mogelijk te leren en een brede vakkennis te ontwikkelen.

Koen is werkzaam vanaf oktober 2016 en studeert hiernaast Milieukunde met specialisatie Toegepaste Ecologie aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Zijn jonge visie brengt vernieuwende ideeën met zich mee.


Projecten (enkele voorbeelden)

Maximapark, Park de Watertoren, Willem Alexanderpark, Waterwinpark (Opstellen/intekenen A3 beheerplannen)

Vechtoever Nijenrode plantsoen-Natuurvriendelijke oevers (GIS-werk & BiodiverCity-tool)

Natuurontwikkeling Zwartsluis (Aanvraag)

Gespecialiseerd in GIS-werk