René Harleman, 1965


Opleidingen en Cursussen

HBO I.A.H.L. te Velp,

HBO-vooropleiding te Deventer

MBO-M.Tu.S/GLR-vervolgopleidingte Utrecht

Lidmaatschappen

KNNV Epe/Heerde

Plantenwerkgroep

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (bestuurslid)

Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom


René Harleman

René Harleman richt zijn werkzaamheden op beheer en inrichting van het landelijk gebied en is -na een HBO-studie te Larenstein- betrokken bij onder andere erfinrichtingen, nieuwe landgoederen, beeksystemen en bermbeheerprojecten.

De laatste jaren is het werkveld uitgebreid met flora- en faunaonderzoek (quick scans) bij particulieren, projectontwikkelaar, woningbouwverenigingen en overheden. Ook steeds vaker ligt het werkterrein in de stedelijk invloedssfeer en gaat het om natuurlijke inrichting van parken, watersystemen, pluktuinen, bijenstroken  en natuurlijk spelen. De meeste werkzaamheden vinden plaats onder de vlag van Ruimte voor Advies. Kleine opdrachten en werkzaamheden voor particulieren worden meestal onder de eigen naam uitgevoerd.

René zijn ervaring en kennis is zijn kracht. Door een groot scala aan projecten heeft hij veel ervaring opgedaan. René heeft veel verschillende projecten gedaan. Van Nestweg Kampereiland waarbij een advies is geschreven voor het herstel van de singels. Tot het beplantings-ontwerp, groen-visie en begeleiding in Wildlands Emmen.


Projecten (enkele voorbeelden) 

Wildlands Adventure Zoo Emmen (beplantingsontwerpen, groen-visie, begeleiding uitwerking)

Doepark Nooterhof Zwolle (ontwerp en begeleiding aanleg)

Utrecht beheerplan Maximapark

Rijkswaterstaat (inventarisatie snelwegbermen A1, A50, A28)

Rijkswaterstaat Inventarisatie Rivierbruggen

Bloeiende bermen Kampereiland

Visie landgoederen gemeente Epe

Herstel rietoevers Noordiep.

Natuurinrichting hattemenpoort projecten.  

Nestweg Kampereiland (advies herstel singels)