Rob van der Steen, 1955


Opleidingen en Cursussen

RMTuS Boskoop

IVN Natuurgids

Financieel management

Lidmaatschappen

Voorheen in het landelijk bestuur Stichting ‘Oase’

Momentel bestuursvoorzitter van stichting ‘Oase’.

Wilde Weelde

Rob van der Steen

Rob heeft een eigen hoveniersbedrijf, binnen dit eigen bedrijf geeft hij adviezen op alle onderdelen binnen het werkveld. Rob ontwerpt, legt nieuwe tuinen aan, of verandert bestaande tuinen. Hij voert het onderhoud uit, begeleidt dit werk en stelt  beheerplannen op. Bij grotere projecten wordt veel samengewerkt met andere bedrijven, o.a. bedrijven uit het regionale netwerk van ‘Wilde Weelde‘ en het netwerk van ‘Ruimte voor advies’. 

De afgelopen decennia zijn veel kleine en grote projecten uitgevoerd bij particulieren, bewonersverenigingen, verenigingen van eigenaren (vve), gemeentes en kinderdagverblijven.

Rob zijn bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van initiatieven, waarin meerdere partijen participeren. Rob heeft veel te maken gehad met gezamelijke tuinenen in Utrecht. Bij deze gezamelijke tuinen zoals bijvoorbeeld de Kersentuin. begeleid ik het werk met bewoners intensief. Zes tot tien keer per jaar is hij aanwezig op de tuinwerkdagen voor bewoners. Een paar keer per jaar overlegt Rob met de tuincommissie over de ontwikkelingen in het beheer van de tuin en over allerlei praktische zaken. Ook heeft hij hier de aanleg van de tuinen gerealiseerd. Gedeeltelijk heeft hij zelf s de werkzaamheden uitgevoerd en gedeeltelijk met bewoners op bewonerswerkdagen. Voor de gemeente Utrecht begeleidt Rob een aantal bewonersgroepen enkele keren per jaar in het onderhoud van openbaar groen. Rob en zijn bedrif heeft diverse renovaties uitgevoerd voor een ecologische herinrichting.

Bij de voorlichting over allerlei plannen maakt Rob soms gebruik van lezingen, beeldmateriaal, verhalen en ervaringen over de natuurlijke ontwikkelingen van projecten in de stedelijke omgeving. Indien dat gewenst is organiseert hij korte cursussen om de kennis te vergroten en om nieuwe mensen kennis te laten maken met de schoonheid van natuurvriendelijk tuinieren.

Stichting ‘Oase’, stichting ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen, nam begin jaren negentig het initiatief om landelijk samenwerking tussen ecologisch werkende bedrijven in het groen tot stand te brengen. Met een aantal andere pionierende bedrijven in deze branche en ‘Oase’ is vereniging ‘Wilde Weelde’ opgericht. Uitwisseling van kennis en ervaring en praktisch samenwerken zijn de voornaamste redenen om samen te werken. 

Projecten (enkele voorbeelden)

Gezamenlijke tuinen bij de bewonersverenigingen ‘Het Groene Dak’, ‘Kersentuin’, ‘Bikkersho' te Utrecht (begeleiding)

Adelaarhoftuin, in de Eligenhof en op het plein Adelaarstraat (renovatie; ontwerp & uitvoeringsplan )

Willem Alexanderpark te Utrecht (begeleid ik de uitvoering van het onderhoudswerk)

Hof van Heden, Buurtnatuurtuin (plan voor de aanleg & uitvoer)

Croonschild, daktuin boven een parkeergarage (renovatie plannen opgesteld)

Stichting Kinderdagverblijven Amersfoort (SKA) (op 7 locaties aanleg- en onderhoudswerk  uit in natuurlijke tuinen)