Ronald Wolswijk, 1967


Opleidingen en Cursussen 

RMTuS  Bomen /bloemteelt

Buitengewoon opsporing  ambtenaar

Flora en Faunawet niveau  3

Boomveiligheids controleur (European Tree Technicean achtergrond)

Lidmaatschappen

KPB-ISA  Kring praktiserende boomverzorgers

Ronald Wolswijk

Na tien jaar actief te zijn geweest in de productietuinbouw is Ronald overgestapt naar verkoper en adviseur op een groencentrum. Hier heeft Hij zijn kennis van groen uitgebreid  in de vorm van sortimentskennis en tuinontwerp met een voorliefde voor bomen. Na tien jaar is Ronald gaan werken als ZZ-per en hier heeft hij veel ervaring opgedaan in diverse aspecten van het groenvak. Zoals aanleg en onderhoud van tuinen ,ontwerpen van particuliere tuinen, bewonersparticipatie ,boomveiligheidskeuringen ,inventarisaties, het geven van lezingen, gastdocentschap bij het Wellantcollege en het geven van snoeicursussen.

 Ruimte voor Advies is uitgebreid met een ‘uitvoerings’-team waar Ronald deel van uitmaakt. De uitvoer van groenobjecten, groenprojecten of onderdelen daarvan voorbereiden, uitvoeren en beheren. Er zijn veel opties mogelijk: van projecten waarin de opdrachtgever zelf ‘leading’ is en blijft, waarin onderandere Ronald de verant-woording houden of waarin de opdrachtgever de gehele verantwoording voor realisatie en beheer aan ons overdraagt. Binnen het ‘uitvoerings’-team heeft Ronald verschillende werkzaamheden. Zo is hij begeleider van de uitvoer van projecten en is toezichthouder die ook meewerkt aan de werkzaamheden. Ronald neemt af en toe ook het technisch tekenwerk opzich wanneer bijspirngen nodig is. 

 Ronald is vooral bezig om samen met opdrachtgevers de stedelijke omgeving in kwaliteit te verhogen. Daarom moeten we niet alleen fraaie plannen maken, maar ze ook realiseren. Voor vele van deze projecten is vakkennis en inzet een vereiste voor een geslaagd resultaat.

Projecten (enkele voorbeelden)

Boom inventarisatie Nijmegen

Boom veiligheidscontrole Golfclub de Haar

Boom veiligheidscontrole Vijver bos Harmelen

Boom veiligheidscontrole Natuur monumenten Haarzuilens

Boom veiligheidscontrole Soest

Boom veiligheidscontrole Hillegon

Bewonersparticipatie gemeente Utrecht

Lezing over bomen en boom ziektes

Gastdocent  Wellantcollege Houten

Particuliere tuinontwerpen

Snoei cursussen

Cursus ziekten en plagen bij bomen en andere tuinplanten