Landschappelijke Ruimte

Het leefbaar en zichtbaar maken van het landschap doormiddel van (her)inrichting en beheer

René Harleman

Ruimte voor advies in het landschap

Vaassen

Ruimte voor Advies in het landschap

Ruimte voor Advies adviseert bij de inrichting en beheer van het landelijke gebied en laat dit waar mogelijk samengaan met natuur, cultuurhistorie en beleving. In onze projecten is goed te zien hoe dit uitstekend kan samengaan. Zo is het project ‘Landschapsontwikkeling Vossenbroek’ een voorbeeld van een geïntegreerde gebiedsinrichting voor Waterschap Vallei en Veluwe en is ‘Landgoed De Prik particuliere opgave met een kleinschaliger, maar soortgelijke invulling. Bij beide projecten staat water als sturende factor centraal, spelen historische ontginningspatronen een centrale rol en krijgen wandelaars toegang tot het gebied. Soms staat de beleving centraal en daarvan is het project ‘Kanoroute Noord-oost Veluwe’ een recent voorbeeld, maar ook onze project ‘Bloeiende Bermen’ voor de gemeente Zwolle. De bloemrijke bermen worden hoog gewaardeerd, maar behoud van die waarde hangt af van het gevoerde beheer. Ook bij het project ‘Aanleg Rietoevers Noorddiep’ is beheer essentieel. Ruimte voor Advies inventariseert kansrijke locaties, richt in en stelt praktische beheerpakketten..

Kantooratelier

Deze en vele andere werkzaamheden van Ruimte voor Advies in de Landschappelijke Ruimte voeren we uit vanuit ons kantooratelier te Vaassen. In deze voormalige turfschuur aan de Deventerstraat wordt met enthousiasme en expertise gewerkt in vele disciplines, zoals cultuurhistorie (met Cultuurland Advies), in agrarische natuurbeheer en weidevogelbeheer (met Ron Kamperman, Cor Heidenrijk), waterbeheer (met Marcel van Dorst) en ecologie (met Jonne Mossink, Marc Bleijerveld, Petra Otte en Leontien Grote Gansey) .

Inrichting landschapsprojecten


Het ontwikkellen van herinrichtingsvoorstellen


Beheer landschapsprojecten


Het opstellen van beheerplannen


Voorbeelden landschapsprojecten

Ruimte voor Advies heeft al vele projecten gedaan op het gebied van de landschappelijke ruimte. Hieronder zijn enkele voorbeeld projecten te zien. 

Inrichtingsschets de Grote Wiede


Inrichtingsschets voor de Biologische Zorgboerderij De Grote Wiede

Ecologisch maaibeheer Liander


Het vergroten van de biodiversiteit doormiddel van ecologisch beheer

Landschapsontwikkeling Vossenbroek


Herinrichting natuurgebied Vossenbroek-0ost


Aanleg rietoevers Noorddiep


Herstel van de rietkragen van het Noorddiep te Kampereiland


Kanoroute Noordoost-Veluwe


Het ontwerpen van een kanoroute, met bijpassende voorzieningen en bebording van de route Hattem naar Veessen

Landgoed De Pirk


Inrichtingsshets landgoed De Pirk te Epe