Beheer landschapsprojecten

Ruimte voor Advies voor beheersplannen landschapsprojecten

Wanneer achterstallig onderhoud plaatsvindt zal het steeds lastiger worden deze natuur om te vormen. Denk hierbij aan het verwijderen van een bramenstruik of het verwijderen van een geheel wilgen struweel. Ruimte voor Advies schrijft voor deze achterstallig onderhoudslocaties beheerplannen. Dit zijn meerjarige plannen met als doel het ongewenste ontwikkeling om te vormen naar elementen die in het landschap passen en een ecologische meerwaarde vertegenwoordigen. De beheerplannen zijn duurzaam en in samenspraak met eigenaren en beheerders opgezet. .

Beheer- /onderhoudsplan