De Grote Wieden

2017

Landschapsontwikkeling De Grote Wiede

Voor de uitbreiding van de activiteiten van Biologische Zorgboerderij De Grote Wiede is ten zuidwesten van het terrein circa negen hectare bos- en landbouwgrond ingericht. Door de uitbreiding bevat het terrein in totoaal zo'n 11 hectare dat aan weerszijden van de Rijnvis ligt. Het doel van de Grote Wiede is het bieden van een omgeving, die bijdraagt aan de ontwikkelingsweg van mensen vanuit verschillende achtergronden waarbij de landbouw het middel is. Studio voor Leesbaar Landschap te Hilversum heeft in samenspraak met de opdrachtgever een visie opgesteld die de gewenste doelstellingen en inrichting beschrijft. De Agrarische Natuurvereniging VIJZ heeft de visie omgezet in een concreet inrichtingsplan met daarin –op hoofdlijnen– de agrarische gronden, natuur- en landschapselementen en bijbehorende voorzieningen. In het inrichtingsplan is per element de doelsteling, de gewenste maatregel en eventuele bijzonderheden toegelicht. Per onderdeel is ook vermeld welke beheerpakket binnen het agrarisch natuurbeheerstelsel ANLb geschikt is. René Harleman heeft dit inrichtingsplan samen met de Agrarische Natuurvereniging VIJZ opgesteld .

www.degrotewiede.nl/wiewijzijn.htmlDe inrichtingsschets voor de Biologische Zorgboerderij De Grote Wiede