Landgoed De Pirk

2010-2017


Inrichtingsschets Landgoed De Pirk

Landgoed De Pirk bestaat uit 12 ha aan de rand van Wissel. Wissel is een buurtschap gelegen in de gemeente Epe, provincie Gelderland. De gronden bevinden zich op de overgang tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei. Het gesloten landschap van de Veluwe gaat over in het halfopen landschap van de Veluwerand en het open landschap van de IJsselvallei. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw landgoed. Ruimte voor Advies heeft voor dit landgoed de inrichtingsschets opgesteld. In 2010 is de algemene inrichtngsschets ontworpen. Na aanleiding hiervan is het landgoed aangelegd en in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prachtig geheel. Als vervolg heeft Ruimte voor Advies in 2017 de kern van het landgoed in samenwerking met de architect en de opdrachtgever in detail ontworpen. Op bovenstaande foto ziet u de Klaarbeek, deze beek heeft in de inrichtingsschets en uitvoer zijn natuurlijke bedding terug gekregen. Landgoed De Prik is één van de vele inrichtingsschetsen voor landgoederen die ontworpen zijn door Ruimte voor Advies.


Algemene inrichtingsschets 2010


Kern inrichtingsschets 2016


.