Inrichting landschapsprojecten


Ruimte voor Advies voor inrichting landschap

Ruimte voor Advies houdt zich als één van de voornaamste dingen bezig met het inrichting en beheer bij landschapsprojecten. De voornaamste doelen van deze projecten zijn het leefbaar en zichtbaar maken van het landschap. Ruimte voor Advies stelt inrichtingsplannen op voor zowel particulieren, terreinbeheerders als initiatiefnemers en overheden. Hierbij worden inrichtingsplannen voor zowel een herinrichting als voor een geheel nieuwe ontwikkeling. Deze worden ontworpen in samenwerking met de opdrachtgever, initiatiefnemer en/of architect. Hierbij wordt meerdere inrichtingsopties in ogenschouw genomen, waarbij de meest wenselijke variant wordt uitgewerkt, en vervolgens voor dit ontwerp een beheerplan of korte notitie opgesteld. Zo kan na omvorming of inrichting gelijk de juiste beheersmaatregelen genomen worden waardoor het landschap, cultuur en natuur duurzaam in stand blijft. Hieronder ziet u enkele foto's van inrichtings projecten met een traditioneel hekwerk, het gebruik van stobben voor een ecoduct en een passend landschappelijke bomen singel.

Voorbeeld inrichtingsontwerpVoorbeeld inrichtingsontwerp