Kanoroute Noordoost-Veluwe

2018

Kanoroute Hattem-Veessen

De kanoroute Noordoost-Veluwe loopt van Hattem in het noorden tot in Veessen bij De Nijensteen/Villa Bakhuis. De route is één van de projecten die na aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zijn gerealiseerd om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. De kanoroute omvat de Grote en Nieuwe Wetering, Evergunne en het Apeldoorns Kanaal. De route heeft een lengte van ongeveer 12 kilometer en brengt de kanovaarder in het overgangsgebied tussen de Veluwe en de IJssel. Een open, grootschalig gebied waarin ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie.

René Harleman ontwikkelde in 2017 samen met Jan-Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies de route, de voorzieningen op de knooppunten en de bebording. De planvoorbereiding was in handen van Cultuurland Advies. Buro Noord verzorgde de technische uitwerkingen en de bestekswerkzaamheden. In het voorjaar van 2018 werd de route opengesteld voor publiek.