Landschapsontwikkeling Vossenbroek

2010


Herinrichting Vossenbroek Emst

Vossenbroek-oost is het vervolg van Vossenbroek-west, dat een jaar geleden werd ontplagd en waar al heel voorzichtig elzen- en wilgenstammetjes zijn opgeschoten. Vossenbroek-oost wordt nog een stukje natter. Vossenbroek is en natuurgebied dat ligt in Emst dat tussen de A50 en het kanaal in ligt. Het omvormen van grasland tot een gebied met 'natte natuur' is een keuze die de provincie Gelderland eind jaren negentig al heeft gemaakt. Vossenbroek oost en west samen een grootte van in totaal 45 hectare - is straks één van de grootste landschappen in de provincie van het elzenbroektype. Ruimte voor Advies heeft deze 'natte natuur' vormgegeven in een inrichtingsshets. Voor dat deze natte natuur zich ontwikkeld moet er eerst veel worden afgeplagd in dit gebied. Zo is er voor de provincie ook een 'afplag-kaart' gemaakt zodat duidelijk geillustreerd wordt welke stukken moeten worden afgeplagd en welke tussen moeten worden opgehoogd. 

Dankzij de inspanningen van Emster Belang bestaat het voornemen om vanuit Emst een klompenpad aan te leggen richting Vossenbroek, maar in het gebied zelf worden door de natte natuur zogeheten laarzenpaden uitgezet. Het worden paden voor de echte liefhebber: ze worden wat bezand en verder wordt er niet veel aan gedaan. Zo zullen de paden vrij snel overgroeid zullen zijn. Deze laarzenpaden zijn dus niet voor luxe wandelaars. 

Herinrichting Vossenbroek Noord


Herinrichting Vossenbroek Zuid