Ecologisch maaibeheer objecten Liander

2018

Pilotprojecten Biodiversiteit Liander

In het beheer van de vele locaties van Liander in het buitengebied wil groenaannemer Ter Riele B.V. kansen benutten om de biodiversiteit te vergroten. Ruimte voor Advies heeft daartoe een aantal proeflocaties geinfentariseerd in uiteenlopende landschappen en van verschillende grootten. Ruimte voor Advies adviseert in de mogelijkheden om ecologisch beheer toe tepassen rondom de objecten van Liander. Door ecologisch maaibeheer toe te passen wordt de biodiversiteit vergroot. Het vergroten van de biodiversiteit heeft grote voordelen op insecten en alles wat van insecten leeft bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. Ecologisch maaibeheer is over een langere periode ook voordeliger dan normaal beheer.


Situatie 2018
Situatie 2019


Gewenste situatie