Marterachtigen onderzoek

Nader onderzoek naar marterachtigen

Ook marterachtigen zoals de steenmarter, hermelijn of wezel zijn beschermd in Nederland door de Wet natuurbescherming. Deze marterachtigen kunnen verblijven in ouwe schuren of woningen. Uit een Ecologische Quickscan kan worden bepaald dat het vermoeden bestaat dat marterachtigen voorkomen op het terrein of dat de te slopen schuur een verblijfplaats kan zijn voor marterachtigen.

Wanneer het onderzoeksgebied geschikt is voor marterachtigen dient vervolg onderzoek te worden uitgevoerd. Vervolg onderzoek kan het gehele jaar worden uitgevoerd. Bij het vervolgonderzoek worden sporenbuizen en camaravallen geplaatst. Deze worden een aantal weken laten staan. De marterachtigen worden gelokt naar de vallen en buizen door een visachtige olie of een blik sardientjes. Wanneer marterachtigen aanwezig zijn zullen deze op de geur afkomen en worden gefotografeerd door de camaraval. De sporenbuizen bevatten een stempelkussen waar de gelokte marterachtigen over zullen lopen. Naar aanleiding van de sporen kan worden bepaald welke soort voor komt in het gebied.

Wanneer marterachtigen aanwezig zijn in het gebied en de bebouwing gebruikt als leefgebied dient er ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie. Een onderdeel van de ontheffing is een activiteitenplan waar compenserende en mitigerende maatregelen worden uitgewerkt en het effect op de gunstige staat van instandhouding wordt bepaald. Hou binnen een landelijk project rekeing met nader onderzoek naar marterachtigen. Het onderzoek zelf duur circa 6 weken. Plan uw ecologische onderzoeken ver van te voren zodat er geen vertraging ontstaat.