Stedelijke Ruimte

Het vergroenen van de stedelijke ruimte door middel van innovatieve idee├źn

Hans Booij 

Maarssen

Ruimte voor Advies in de stad

We houden ons bezig met projecten in de stedelijke omgeving. We maken ontwerpen, (innovatieve) beplantingsplannen, werktekeningen, bestekken en beheerplannen waarbij we zorgen dat onze plannen praktijkgericht zijn. We beschikken inmiddels over een ruime ervaring voor toezicht op uitvoering, beheer van groenprojecten of begeleiding van bewonersgroepen.

Stedelijk beheer, onderhoudsarm & hoge beleving

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Steeds meer kruiden verdwijnen in graslanden waardoor insecten minder snel voedsel kunnen vinden. Het teruglopende aantal insecten heeft grote gevolgen op andere fauna zoals vogels, vleermuizen en egels. Ruimte voor Advies vindt het erg belangrijk dat het stedelijk groen biodivers wordt en blijft. Monotone grasbermen moeten bloem- en kruiderijke bermen worden van hoge ecologische waarde. Niet alleen is dit voor de natuur beter, een bloem- en kruiderijke berm heeft een hogere beleving en ziet er simpel weg mooier uit.

Hittestress, piekbuien, klimaatveranderingen, fijnstof, iedereen kent de termen wel. Deze problematiek kan deels tegen gegaan worden met de juiste bermen met daabij het juiste beheer. Ruimte voor Advies zet zich graag in om de problematiek van hedendaags tegen te gaan. Ruimte voor advies zet zich in om de stedelijke omgeving in kwaliteit te verhogen. We adviseren bij vergroening van boomspiegels en kleurrijke bermen die bloei- en hoge sierwaarde bezitten en toch zijn ze onderhoudsarm. We zijn betrokken bij bewonersparticipatie, vlinder- en bijvriendelijke begroeiingen, parkbeheer en groene gevels en daken.

Lees onze uitgebreide visie over de groene openbare ruimte op de website groenbeheer2.0  


Ontwerpen, werktekeningen, ramingen en bestekken

Bewust van de gebruiker en de waarde van de plek, dat zorgt dat we kritisch blijven ontwerpen. Bewust van de kosten en het toekomstige onderhoud, dat zorgt dat we zorgvuldig onze projecten uitwerken in werktekeningen, kostenramingen en bestekken. We zijn flexibel en creatief in onze werkwijze en blijven overleggen met de betrokkenen.

De eindproducten zijn praktijkgericht en marktconform. Zo worden praktische A3 beheerplannen ontworpen waar op het beheersplan duidelijk en praktisch op geillustreerd wordt. Daarmee bieden we houvast voor inrichting en beheer van de openbare ruimte. Zo doen wij projecten voor diversen gemeentes van Nederland.


Beplantingsplannen


Ruimte voor Advies maakt verschilende beplantingsplannen voor diverse gemeentes.


Buurtparticipatie


Ruimte voor Advies is actief met diverse participatieprojecten.Bestekswerk div. gemeentes (RAW)


Ruimte voor advies heeft verschilend bestekwerk voor diverse gemeentes gemaakt


Stedelijk groen beheer


Ruimte voor Advies adviseert in het stedelijk groenbeheer van parken of bermen


Voorbeelden stadsprojecten

Ruimte voor advies heeft door de jaren heen vele projecten gehad op het gebied van de stedelijke ruimte. Hieronder zijn enkele voorbeeld projecten te zien. 

Rijswijk Park Hofrust


Herinrichting Park HofrustWildlands Adventure Zoo Emmen


Ruimte voor advies heeft het groen in Wildlands Aventrure Zoo Emmen ontworpen en geadviseerd over het beheer


Vechtoever


Vervanging beschoeiing


Musketon


Meer groen in winkelcentrum Musketon te Utrecht


Groevenbeek Noord


Heide tot aan de deur in Ermelo

Niftarlakepark


Verbetering Niftarlakeplantsoen te Utrecht