Buurtparticipatie

Delen in kennis, enthousiasme en ervaring

Ruimte voor Advies in buurtparticipatie

De meest eenvoudige vorm van participatie is individuele vergroening van bijvoorbeeld de gevel en stoep. Er is niet veel nodig: een paar stoeptegels verwijderen, een plantenbak of een rek voor klimplanten. Op deze manier is er weer plek voor bloei en daarvan profiteren bewoners, plant en dier. Samen met gemeente promoten we dat bewoners hun directe leefomgeving verbeteren. Een buurt  of wijk biedt volop mogelijkheden voor groepen om groen aan te leggen en te onderhouden. Denk aan een buurtpark, een plein of straat. De bowoners kunnen als groep zelf plannen en ontwerpen. Ze kunnen een biologische tuin, een natuurlijk speeltuin of een ontmoetingsplek bedenken. De bewoners kunen een gezamenlijk ontwerp, een planning en begroting maken. De bowoner is aan het woord, dus de bewoner bepaalt.

Buurtparicipatie is één van de dingen waar Ruimte voor Advies vele projecten in begeleid heeft. Bewoners hebben vaak een visie en mening over het groen in hun wijk. Deze visie en mening wordt vertaald naar een wens over het groen. Samen met deze bewoners en de opdrachtgever (veelal gemeentes) worden participatie projecten opgestart. Zo wordt er geluisterd naar de wens van de bewoners en wordt aan de hand van die wensen een plan opgesteld over het groen in de wijk. Bij de projecten worden voorlichtingsavonden, ontwerpsessies en presentatie-avonden gehouden. Vanuit deze avonden worden er aanpassingen gedaan en samen naar goed passend plan gewerkt. Wanneer het plan klaar is worden ook mogelijkheden geboden om samen met de bewoners de aanplant en het beheer uit te voeren. Ruimte voor Advies begeleidt het aanplanten en beheer in deze gevallen. Park Hofrust is één van de mooiste buurtparticipatie projecten. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.