Ecologisch bestek Utrecht

Ecologisch beheer voor oa. meer biodiversiteit in de stad

Ruimte voor Advies in Ecologische bestekswerk

In opdracht van Gemeente Utrecht heeft Ruimte voor Advies bestekken en beheerplannen gemaakt voor een aantal locaties in de stad. Dit is gedaan in nauw overleg met de aannemers, toezichthouders en de bewonersgroepen. Het doel van het nieuwe maaibeheer is om meer diversiteit aan flora en fauna te verkrijgen door maairondes af te stemmen op de bloeiperiode van grassen en kruiden. De werkzaamheden van de aannemer, toezichthouder en bewonersgroepen zijn vastgelegd in een beheerplan. Deze vorm van beheer wordt momenteel voor het eerst uitgevoerd in onder andere Het Gifpark, Bloeyendael, Zilvereschaats, Zocherplantsoen. Onderdeel van deze bestekken waren de A3-beheerplannen. Dit zijn praktische documenten waar op het beheer duidelijk is geillusteerd en helder zijn voor de aannemer, bewoners en opdrachtgevers (gemeentes). Hierop wordt duidelijk wat er moet gebeuren en wie wat doet. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.