Niftarlakepark

2016 - heden


Verbetering Niftarlakepark te Utrecht

Voor het Nifartlakepark is door vragen en wensen uit de buurt een plan bedacht voor het groen. Ook luidde één van die wensen dat er meer beleving van groen moest zijn in het park, deze beleving is vertaald in meer speelmogelijkheden in het park. Om aan deze wensen te voldoen is een plan opgesteld door Ruimte voor Advies in opdracht van de gemeente Utrecht. In het Niftarlakepark wordt een moestuin (bloemenlint) geplaatst, Ruimte voor Advies heeft voor deze moestuin het beplantingsplan en het beheerplan opgesteld, deze moestuin wordt doormiddel van buurtparticipatie beheert en geplant. Voor deze buurtparticipatie doet Ruimte voor Advies de begeleiding. Ook is er een ontwerp gemaakt en een beheerplan opgesteld voor het natuurbos en de natuurspeeltuin. Hierbij is de het beplantings assortiment opgesteld en de aanplant begeleid.

Verbetering Niftarlakeplantsoen


Planing Niftarlakepark

Mei 2018: Aanleg natuurvriendelijke oevers met oeverplanten

Juni 2018: Bouw zitelement aan de kop van de vijfer

Juni 2018: Verbeteren van hondenvoorzieningen

Zomer 2018: Bewoners leggen speelbos aan

Najaar 2018: Aanleg van de fietsbrug en het fietspad

Najaar 2018/voorjaar 2019: Aanleg van de brug voor de Prinses Irenelaan