Rijswijk Park Hofrust

2016 - 2018


Renovatie monumentaal park Hofrust, Rijswijk

Park Hofrust is hét voorbeeld van een participatie project van Ruimte voor Advies. In de vijftiende eeuw was Hofrust een hofstede, vervolgens werd het een buitenplaats met tuin. Na deze periode deed het pand dienst als raadhuis van de gemeente Rijswijk. De huidige functie van het pand is wijkcentrum en wordt omringd door een openbaar parkje genaamd “Hofrust”. In het parkje zijn nog een aantal elementen te zien uit de oorspronkelijke tuin van de buitenplaats; zoals de theekoepel en het toegangshek.

Tijdens een eerst bijeenkomst met een brede groep bewoners werd geïnventariseerd wat zij wilden in het park. Uiteenlopende wensen kwamen op tafel. Aan de hand van die wensenlijst is gekeken wat mogelijk/reeël was. Hans Booij heeft in dit gehele proces als coach gefungeerd. De eerste taak van Hans Booij was het begeleiden van de initiatiefgroep naar de visie die eind januari aan de gemeente moest worden gepresenteerd. De visie gebaseerd op de eerdere wensenlijst is door de groep zelf geschreven en gepresenteerd. Het park moet weer de oude allure uitstralen maar geschikt zijn voor hedendaags en functioneel gebruik. Er is plek voor iedereen: de hondenbezitter, de ouder met hun kinderen, evenals de mindervalide. Booij ondersteunt de initiatiefgroep bij de stappen die zij moeten nemen, of het nu gaat om het verder creëren van draaglak, het voorlopig ontwerp, het definitief opwerp, fondsenwerving of het oprichting van een stichting. Booij zorgt voor de afstemming met de ambtenaren in het gemeentehuis en de opzichters die verantwoordelijk zijn voor het groenbeheer en onderhoud van het parkeer beheer. Hij gaat ook in gesprek met bewoners die het proces vertragen uit ongenoegen met de veranderingen. Wat voordurend in het oog wordt gehouden is het beheer van het park en het realisme van de wensen. Het doel is een beheerplan waarin de taken van de gemeente de bewoners zijn vastgelegd. De gemeente kiest niet voor zelfbeheer, dit wordt nog altijd door de gemeente geregeld. De voormannen moeten wel weten dat de bewoners leidend zijn in het beheer.

www.rijswijk.nl/video/park-hofrust