Wildlands Adventure Zoo Emmen

2015-2016


Themapark Wildlands Adventure Zoo Emmen

Ruimte voor Advies heeft voor Wildlands Adventure Zoo Emmen een visie geschreven en een beplantingsplan gemaakt. In dit beplantingsplan is een lagensysteem bedacht voor de inplanting en beheer. Ruimte voor Advies heeft de uitvoer en het beheer van het groen in dit park ook begeleid. Tijdens het beheer moeten de traditionele beheerswijze losgelaten worden. De sfeer die het groen afgeeft is leidend in dit beheer en gaat voor wat men heeft geleerd. 

 Wildlands Adventure Zoo Emmen is een dierentuin waar beplanting een zeer belangrijk onderdeel is van de beleving die mensen moeten hebben tijdens hun bezoek. Het park bestaat uit de werelden:

Jungola: uitstraling van een tropisch regenwoud

Serengeti: uitstraling savanne/steppe

Nortica: uitstraling arctische wereld

Deze werelden zijn opgebouwd uit beplantingslagen waar niet op basis van traditionele en reguliere beheer zienswijzen wordt gewerkt. Betreft de volgende lagen:  Tredzone, Kijkgroen, Themagroen, Structuurgroen, Bomen

Deze lagen behoudens de bomen bestaan uit een percentage vaste planten die het vak bedekt en een percentage heesters. Deze percentages bepalen de mate van open-dichtheid en zo de sfeer die wordt gezocht.