Praktisch beheer

Opstellen van beheerplannen houden wij bij voorkeur zo praktisch mogelijk ten behoeve van uitvoering en handzaam en helder voor communicatie richting bewoners of gemeenteraad.

Beplanting voor de stedelijke Ruimte

Het groenassortiment is groot, waardoor je veel kan bedenken. Bij het opstellen van beplantingsplannen blijven we kritisch denken, bewust van de kosten en het toekomstige onderhoud.

Natuur beleving en beheer

Soms staat de beleving centraal. Een recent voorbeeld daarvan is het project ‘Kanoroute Noord-oost Veluwe’, maar ook ons project ‘Bloeiende Bermen’ voor de gemeente Zwolle wordt hoog gewaardeerd. Behoud van die waarde hangt wel af van het gevoerde beheer wat essentieel is, zoals ook het project ‘Aanleg Rietoevers Noorddiep’. Ruimte voor Advies inventariseert kansrijke locaties, richt in en stelt praktische beheerpakketten samen.

Geïntegreerde gebiedsinrichting

Een voorbeeld van een geïntegreerde gebiedsinrichting is ‘Landschapsontwikkeling Vossenbroek’ uitgevoerd voor Waterschap Vallei en Veluwe en ‘Landgoed De Prik’ een particuliere opgave met een kleinschaliger, maar soortgelijke invulling. Bij beide projecten staat water als sturende factor centraal, spelen historische ontginningspatronen een centrale rol en krijgen wandelaars toegang tot het gebied.